Безкоштовно по Україні
Дніпро Вибрати місто
Ваше місто Дніпро?

208

Тиреотропний гормон (ТТГ, тиротропін, Thyroid Stimulating Hormone, TSH)

Синоніми: ТТГ, тиротропін, тиреостимулюючий гормон; гормон, що регулює функцію щитоподібної залози; лабораторний маркер функції щитоподібної залози, thyrotropin, thyroid-stimulating hormone (TSH).
Строк: 1 робочиӣ день
Вартість: 200 грн

Тиреотропний гормон (ТТГ) – основний регулятор функції щитоподібної залози, що синтезується гіпофізом – невеликою залозою, яка розташована на нижній поверхні головного мозку. Основна його функція – підтримувати постійну концентрацію гормонів щитоподібної залози – тиреоїдних гормонів, що регулюють процеси утворення енергії в організмі. Коли їх вміст у крові знижується, гіпоталамус вивільняє гормон, що стимулює секрецію ТТГ гіпофізом.

Показання для призначення:

 • Скринінговий тест для діагностики порушень функцій щитоподібної залози: гіпотиреозу/тіреотоксикозу;
 • Серцеві аритмії, міопатії, ідіопатична гіпотермія, депресія, алопеція;
 • Зниження лібідо, імпотенція, аменорея, гіперпролактинемія;
 • Зоб дифузний, вузловий, змішаний;
 • Аналіз може бути призначений для контролю ефективності терапії захворювань щитоподібної залози (рівень ТТГ висвітлює ситуацію у системі «гіпофіз – щитоподібна залоза» протягом останніх 3-6 тижнів, тому контрольне визначення концентрації ТТГ у крові бажано проводити через 2 місяці після коригування дози препаратів, які впливають на рівень гормону);
 • Скринінг вагітних у 1-му триместрі для виявлення прихованого гіпертиреозу, потенційно небезпечного для плоду;
 • Скринінг для діагностики порушень функцій щитоподібної залози у новонароджених.

Матеріал для дослідження / спосіб отримання

Сироватка крові.

Метод дослідження / технологія

Хемілюмінесцентний імуноаналіз на мікрочастинках (CMIA) / імунохімічний аналізатор ARCHITECT/ALINITY (Abbott, США).

Детальний опис

Тиреотропний гормон (ТТГ), або тиротропін, являє собою глікопротеїн з молекулярною масою, рівною приблизно 28000 Дальтон, що синтезується базофільними клітинами (тиротропами) передньої долі гіпофіза. ТТГ складається з двох пов'язаних нековалентним зв'язком субодиниць: альфи та бети. Хоча альфа-субодиниця ТТГ є ідентичною до альфа-субодиниці лютеїнізуючого гормону (ЛГ), фолікулостимулюючого гормону (ФСГ) та хоріонічного гонадотропіну людини (ХГЛ), бета-субодиниці цих глікопротеїнів є гормонспецифічними і забезпечують біологічну, а також імунологічну специфічність.

ТТГ стимулює продукцію та секрецію метаболічно активних гормонів щитоподібної залози – тироксину (Т4) та трийодтироніну (Т3) – шляхом взаємодії зі специфічними рецепторами, що знаходяться на поверхні клітин щитоподібної залози. T3 та T4 відповідають за регуляцію різних біохімічних процесів організму, які важливі для нормального розвитку метаболічної та нервової активності.

Синтез та секреція ТТГ стимулюється тироліберином (ТЛ), трипептидом гіпоталамуса як реакція на низькі рівні гормонів щитоподібної залози у кровотоку. Підвищені рівні T3 та T4 пригнічують продукцію ТТГ за класичним механізмом з негативним зворотнім зв’язком. Існують дані, які демонструють, що соматостатин та допамін здійснюють інгібіторну регуляцію вивільнення ТТГ, що свідчить про те, що гіпоталамус може мати як інгібуючий, так і стимулюючий вплив на продукування ТТГ у гіпофізі. Порушення будь-якого рівня регуляції осі «гіпоталамус – гіпофіз – щитоподібна залоза» призводить до недостатньої (гіпотиреоїдизм) або надмірної (гіпертиреоїдизм) продукції Т3 та/або Т4. Підвищення і зниження рівня тиреотропного гормону вказує на порушення в регуляції функції щитоподібної залози, проте з'ясувати точну причину за одним лише рівнем ТТГ часто неможливо. Зазвичай для цього додатково визначають рівень тироксину (Т4) та трийодтироніну (Т3).

У разі первинного гіпотиреоїдизму рівні T3 та T4 є низькими, а рівні ТТГ значно підвищені. У разі порушення функції гіпофіза внаслідок внутрішнього захворювання гіпоталамуса чи гіпофіза (тобто центрального гіпотиреоїдизму), незважаючи на значне зниження рівнів T4 та/або T3, часто спостерігаються нормальні або помірно підвищені рівні базального ТТГ. Ці неадекватні рівні ТТГ обумовлені зниженням біологічної активності ТТГ, що часто спостерігається у таких випадках. Первинний гіпертиреоїдизм (наприклад, хвороба Грейвса, аденоматозний зоб) пов'язані з високими рівнями гормонів щитоподібної залози та зниженими рівнями ТТГ або такими, що неможливо виявити.

Симптоми гіпертиреозу: пришвидшене серцебиття, підвищена тривожність, зниження маси тіла, безсоння, дрижання кінцівок, слабкість, швидка втомлюваність, діарея, фоточутливість, зниження гостроти зору, набряки навколо очей, їх сухість, гіперемія.

Симптоми гіпотиреозу: сухість шкіри, закреп, непереносимість холоду, набряки, випадіння волосся, слабкість, підвищена втомлюваність, порушення менструального циклу. Секреція ТТГ схильна до впливу різних нейрональних механізмів і змінюється під час сну, при зниженні температури, неспецифічному стресі. Соматостатин і допамін інгібують секрецію ТТГ, а норадреналін її стимулює. Для ТТГ характерні добові коливання концентрації: найвищих величин ТТГ крові досягає у 2-4 годині ночі, високий рівень зберігається до 6-8 години ранку, а мінімальні значення ТТГ припадають на 17-18 годин. Нормальний ритм секреції тиротропіну порушується при неспанні вночі. Визначення рівнів ТТГ дозволяє виявляти і субклінічні стадії захворювань щитоподібної залози, коли концентрація тиреоїдних гормонів підтримується регуляторними механізмами у межах референтних значень. Прийом препаратів гормонів щитоподібної залози (L-тироксину) в день здачі аналізу не впливає на рівні ТТГ. Зміна рівнів ТТГ при проведенні замісної терапії відбувається поступово, протягом декількох тижнів або місяців. З метою контролю терапії та оцінки ефективності прийому препарату доцільним є динамічне дослідження рівня ТТГ не раніше ніж через шість тижнів після зміни дози або виду препарату.

Тяжкі захворювання, які не пов’язані з патологіями щитоподібної залози, можуть викликати тимчасову зміну концентрації ТТГ. Причиною може бути застосування лікарських препаратів або наслідки захворювання. Зазвичай спостерігається зниження рівня ТТГ у гостру фазу захворювання та деяке підвищення рівня при одужанні. Фізіологічні зміни концентрації ТТГ спостерігаються під час вагітності. Високі концентрації ХГЛ, що має певну структурну схожість з ТТГ, здатні здійснювати стимулюючий вплив на синтез тиреоїдних гормонів. У 1-му триместрі вагітності спостерігається тимчасове підвищення вмісту Т4 та зниження рівня ТТГ. Протягом 2-го та 3-го триместрів рівень ТТГ повертається до норми. Підвищений рівень ТТГ на ранніх термінах вагітності може говорити про прихований гіпотиреоз матері, потенційно небезпечний для розвитку плода.

Інтерпретація результатів

Результати лабораторних досліджень не є діагнозом. Інформацію з цього розділу не можна використовувати для самодіагностики і самолікування. Діагноз ставить лікар, використовуючи як результати цього аналізу, так й інформацію з інших джерел (таких, як клінічна картина, історія хвороби, інші додаткові обстеження). Одиниці виміру: мОд/л. Альтернативні одиниці виміру: мкОд/мл = мОд/л. Межі визначення: 0,0083-100 мОд/л. Результат дослідження надається в кількісному форматі. Результати дослідження оцінюються без урахування статі. Референсний діапазон ТТГ в сироватці крові (мОд/л): 4 дні - 6 місяців – 0,73-4,77; 6 місяців - 14 років – 0,7-4,17; 14-19 років – 0,47-3,41;

20 років – 0,4 – 4,0. Орієнтовні межі ТТГ при вагітності (мОд/л): І триместр – 0,1-2,5; ІІ триместр – 0,2-3,0; ІІІ триместр – 0,3-3,0.

Підвищення рівня

 • Первинний гіпотиреоз (аутоімунний тиреоїдит, дефіцит йоду, спадкові порушення синтезу гормонів, вроджені аномалії щитоподібної залози, наслідки хірургічного втручання у тканини щитоподібної залози та радіотерапії);
 • Субклінічний гіпотиреоз;
 • Підгострий тиреоїдит;
 • Ектопічна секреція ТТГ (пухлини легень, молочної залози);
 • ТТГ-секретуюча аденома гіпофіза;
 • Синдром резистентності до гормонів щитоподібної залози;
 • Рак щитоподібної залози;
 • Використання наступних препаратів: аміодарону, бета-адреноблокаторів (атенолу, метопрололу, пропранололу), рентгеноконтрастних засобів, нейролептиків (похідних фенотіазину, аміноглютетіміду), кломифену, протиблювотних препаратів (мотиліуму, метоклопраміду), протисудомних препаратів (карбамазепіну, фенітоїну), фуросеміду, солей літію.

Зниження рівня

 • Дифузний токсичний зоб;
 • ТТГ-незалежний тиреотоксикоз;
 • Токсичний багатовузловий зоб (хвороба Пламмера);
 • Гіпертиреоз вагітних;
 • Аутоімунний тиреоїдит з проявами тиреотоксикозу;
 • Психічні захворювання;
 • Кахексія;
 • Синдром Іценко-Кушинга;
 • Пухлина гіпофіза;

Використання наступних препаратів: кортикостероїдів, допаміну, тироксину, трийодтироніну, аміодарону, цитостатиків, бета-адреностимуляторів (добутаміну, допексаміну), соматостатину, октреотиду, ніфедипіну, засобів для лікування гіперпролактинемії (метерголіну, бромокрептину), гепарину, препаратів ацетилсаліцилової кислоти.

Інтерферуючі фактори

Гетерофільні антитіла сироватки крові людини можуть вступати у реакцію з імуноглобулінами реагенту, спотворюючи результати аналізу in vitro. Пацієнти, що знаходяться у звичному контакті з тваринами або продуктами, що були отримані з сироватки крові тварин, більше схильні до подібної інтерференції. Результати тестування подібних зразків можуть демонструвати аномальні значення. Для постановки діагнозу може бути необхідна додаткова інформація.

Зразки, які отримано від пацієнтів, які приймали лікарські засоби, що виготовлено на основі моноклональних мишачих антитіл, в діагностичних або терапевтичних цілях, можуть містити людські антитіла проти мишачих антитіл (НАМА). Подібні зразки при тестуванні за допомогою тестів, які використовують моноклональні мишачі антитіла, можуть демонструвати або хибно завищені, або хибно занижені результати дослідження. Для встановлення статусу пацієнта необхідною може бути інша діагностична або клінічна інформація. На рівень ТТГ може впливати фізичне та емоційне навантаження, гострі інфекційні захворювання.

У дослідженнях було доведено зміну рівня ТТГ протягом дня, тому з метою моніторингу концентрації ТТГ рекомендується здавати аналіз в один і той самий час доби.

Літературні джерела

Pierce J. G. Eli Lilly lecture. The subunits of pituitary thyrotropin – their relationship to other glycoprotein hormones. Endocrinology, 1971. Vol. 89. № 6. P. 1331-1344. Wehmann R. E., Rubenstein H. A., Pugeat M. M., Nisula B. C. Extended clinical utility of a sensitive and reliable radioimmunoassay of thyroid-stimulating hormone. Southern Medical Journal, 1983. Vol. 76. № 8. P. 969-976. Guideline. Thyroid disease: assessment and management. Draft for consultation. National institute for health and care excellence, 2019. URL: https://www.nice.org.uk/guidance/ng145/documents/draft-guideline (дата звернення 08.12.2022).

Важливою складовою для правильної постановки діагнозу є лабораторне дослідження, яке проводиться зі взятого у пацієнта біологічного матеріалу. Розгорнуту картину при багатьох видах захворювань дає аналіз крові на ТТГ Дніпро. Результат, який не відповідає нормальним параметрам, може свідчити о проблемах з функцією щитоподібної залози. Перевищення рівня тиреотропного гормону називається гіпертиреозом. Якщо із-за порушення регулювання діяльності щитовидної залози виділяється низька кількість гормонів, стан має назву гіпотиреоз. Матеріалом для обстеження є сироватка крові, забір якої відбувається в медичній лабораторії в спеціальних, комфортних для відвідувача умовах.

Що означає аналіз крові на ТТГ ціна, та показання для його проведення

Тиреотропний гормон синтезується в клітинах гіпофізу, та відповідає за активність щитовидної залози, регулює її роботу. Кількість його виділення залежить від того, який рівень в крові гормонів щитоподібної залози. Якщо той знижений, рівень ТТГ буде рости, щоб стимулювати щитовидну залозу до активній діяльності. Якщо секретується забагато гормонів, ТТГ не виділяється. Рівень гормонів впливає на здоров’я всього організму, оскільки незбалансована витрата енергії призводить до розладу внутрішніх систем. Доступна ціна на аналіз ТТГ крові в Україні дозволяє людині пройти якісне обстеження, щоб лікар зміг призначити адекватне лікування для усування причин та наслідків збою в роботі щитовидної залози.

Направлення на здачу біоматеріалу найчастіше доводиться виписувати ендокринологу. Але лабораторно-діагностичне дослідження також може проводитися по призначенню терапевта, гінеколога, педіатра. Проводиться аналіз крові на ТТГ у вагітних, щоб своєчасно виявити патологію, не допустити її подальшого розвитку, що можливо внаслідок нестачі або надлишку гормонів. Крім цього показаннями для призначення аналізів є інші ситуації.

 • Діагностування та лікування безпліддя.
 • При наявності зобу.
 • Якщо пацієнт скаржиться на швидку втому, депресію, безсоння.
 • При імпотенції та зниженні лібідо.
 • Якщо у дитини спостерігаються ознаки зниження статевого та розумового розвитку.
 • При виявленні захворювань, пов’язаних з порушенням діяльності щитовидної залози. Ознаками патологічного стану є випадіння волос, слабкість, швидкий набір ваги, порушення менструального циклу, посилене серцебиття, сухість очей, та інші симптоми.
 • Для контролю ефективності лікування.

Потребує аналіз крові на гормони ттг в Дніпрі незначної підготовки для отримання коректних результатів. Забір матеріалу виконується на голодний шлунок. За добу до цього рекомендується обмежити вживання жирної їжі та алкогольних напоїв, припинити приймання лікарських препаратів. Не бажано за день до процедури піддаватися стресу та фізичним навантаженням на організм, що також впливає на рівень гормону.

Де здати аналіз крові на тиреотропний гормон ТТГ?

Здавати біологічний матеріал краще в комфортній, затишній атмосфері, яка створена в кабінетах лабораторного комплексу CentroLab. Нашим відвідувачам не доведеться стояти в черзі, довго очікувати на результат. Дослідження виконується протягом одного робочого дня в сучасній лабораторії, де працюють досвідчені та висококваліфіковані спеціалісти. На таку маніпуляцію, як аналіз крові ттг вартість встановлена прийнятна, та складає 185 гривень. Процедура проводиться одноразовими інструментами, уважними та привітними медичними працівниками, після чого взятий біоматеріал досліджується в лабораторії на новітньому обладнанні.

Виникли питання?

Задайте їх нам:
×